Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Semua Berita
Powered By Tech One Solutions - Brunei

BERITA TERKINI

09 April 2024

KETETAPAN 01 SYAWAL 1445 HIJRAH BAGI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمBERAKAS, Selasa, 29 Ramadhan 1445 bersamaan 09 April 2024–Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat, Yang Di-Pertua Majlis Ugama

09 April 2024

MAJLIS PENYERAHAN WANG ZAKAT DARIPADA PERBADANAN TABUNG AMANAH ISLAM BRUNEI, SYARIKAT AL BUKHARI SDN BHD DAN KOPERASI PERSATUAN TIBA (KOTIBA).

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمBERAKAS, Selasa, 29 Ramadhan 1445 bersamaan 09 April 2024–Bulan Ramadhan sering dikaitkan dengan kewajipan membayar zakat samada Zakat Fitrah mahupun Zakat Harta.Sehubungan dengan itu, hari ini telah diadakan majlis penyerahan Zakat Perniagaan dan Zakat Wang Simpanan dari syarikat-syarikat berikut:-a.Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, telah menyerahkan

08 April 2024

PROGRAM SIRI TADABBUR AL-QURAN 7.0 (STQ 7.0) YANG BERTEMAKAN “RAMADHAN PERGI, IBADAH JANGAN BERHENTI”

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمPulaie, 28 Ramadhan 1445 bersamaan 8 April 2024–Badan Sukarelawan Belia Da'ie dengan sokongan Urus Setia Program Keugamaan Belia, Pusat Da'wah Islamiah meneruskan Program Siri Tadabbur Al-Qur'an 7.0 bagi minggu terakhir Ramadhan di Dewan Serbaguna, Pusat Da'wah Islamiah.Dengan tajuk “Ramadhan Pergi, Ibadah Jangan Berhenti" petikan dari surah Hud Ayat 112 h

06 April 2024

MAJLIS PENUTUP TADARUS AL-QUR’AN BAGI MASJID, SURAU DAN BALAI IBADAT SELURUH NEGARA BAGI TAHUN 1445H/2024M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Bandar Seri Begawan, Sabtu, 26 Ramadhan 1445 bersamaan 06 April 2024-Majlis tadarus yang diadakan di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama sempena bulan Ramadhan pada tahun ini, berakhir pada malam ini dengan Majlis Penutup Tadarus dan Khatam Al-Qur'an di Masjid Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan

04 April 2024

PROJEK AMAL SEMANIS RAMADHAN BAGI TAHUN 1445H/2024M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Brunei Muara, Khamis, 24 Ramadhan 1445 bersamaan 04 April 2024–Jabatan Pentadbiran, Kementerian Hal Ehwal Ugama telah mengadakan Projek Amal Semanis Ramadhan Bagi Tahun 1445H/2024M.Projek tersebut diadakan adalah bagi memberikan peluang khususnya pegawai dan kakitangan Jabatan Pentadbiran, Kementerian Hal Ehwal Ugama bagi sama-sama menghulurkan bantuan berupa

05 April 2024

MAJLIS IFTAR DAN PENYAMPAIAN AGIHAN ZAKAT WANG TUNAI KEPADA ASNAF FAKIR MISKIN DAN MUALLAF MENJELANG HARI RAYA TAHUN 1445H/2024M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Tutong, Juma'at, 25 Ramadhan 1445 bersamaan 05 April 2024–Sejumlah $2,371,970.00 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ringgit) telah diperuntukkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei bagi Agihan Zakat Wang Tunai kepada Asnaf Fakir Miskin dan Muallaf Menjelang Hari Raya Tahun 1445H/2024M.Peruntukan adalah di ambil daripada hasil Kuti

05 April 2024

QIAMULLAIL RAMADHAN ANJURAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA TAHUN 1445H/2024M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​KIARONG, Jumaat, 25 Ramadhan 1445 bersamaan 5 April 2024-Bagi meraih ganjaran pahala berlipat ganda pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan yang penuh keberkatan ini, Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah awal pagi tadi telah menganjurkan Qiamullail Ramadhan bertempat di masjid berkenaan.Qiamullail Ramadhan mengalu-alukan orang

30 March 2024

MAJLIS KHATAM AL-QURAN MAJLIS KESEJAHTERAAN ORANG KELAINAN UPAYA (MKOKU) TAHUN 1445H/2024M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​MADANG, Sabtu, 19 Ramadhan 1445 bersamaan 30 Mac 2024-Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya (MKOKU) telah mengadakan Majlis Khatam Al-Qur'an Tahun 2024 petang tadi bertempat di Masjid Suri Seri Begawan Pengiran Anak Damit, Kampong Madang, Berakas.Hadir selaku Tetamu Kehormat ke majlis berkenaan ialah Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia

04 April 2024

MAJLIS KHATAM AL-QUR‘AN PERSATUAN NURUL ISLAM 1445H/2024M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمBANDAR SERI BEGAWAN, 24 Ramadhan 1445 bersamaan 4 April 2024-Persatuan Nurul Islam, Brunei Muara dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Muallaf (Pengupayaan Muallaf), Pusat Da'wah Islamiah, dan disokong oleh Takmir Masjid Kampung Belimbing telah mengungkayahkan Majlis Khatam Al-Qur'an. Majlis tersebut merupakan aktiviti tahunan dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak ya

03 April 2024

MAJLIS KHATAM AL-QURAN KELAS BIMBINGAN MUSLIMAH SELURUH NEGARA SEMPENA BULAN RAMADHAN BAGI TAHUN 1445H/2024M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمTutong, Rabu, 23 Ramadhan 1445 bersamaan 03 April 2024–Sempena bulan Ramadhan yang mubarak ini, acara keagamaan di Negara Brunei Darussalam rancak dijalankan bagi menghidupkan lagi suasana kemeriahan di bulan Ramadhan antaranya, Majlis Bertadarus Al-Quran.Sehubungan dengan itu, Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatank

1 - 10 Next