Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Titah Perutusan KDYMM Sempena Menyambut Awal Bulan Ramadhan 1444H/2023M

​TITAH PERUTUSAN

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI

AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA

MENYAMBUT AWAL BULAN RAMADHAN

BAGI TAHUN 1444H/2023M

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah  Rabbil 'Alameen, Wabihiee Nasta'eenu 'Alaa Umuuriddunya Wadden,  Wassalaatu' Wassalaamu 'Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin,  Wa'alaa Aalihee Wasahbihee Ajma'een, Waba'du.
Dengan  amat sukacita, Beta mengajak seluruh rakyat dan penduduk yang berugama  Islam untuk sama-sama merafa'kan syukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata'ala di  atas limpah rahmat-Nya menemukan kita lagi dengan bulan Ramadhan yang  mubarak, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari  seribu bulan. 
Ramadhan adalah bulan  istimewa, yang menguji kesabaran kita untuk berpuasa selama sebulan.  Ganjaran beribadat dalam bulan Ramadhan, melebihi ganjaran beribadat di  dalam bulan-bulan yang lain. 
Menurut sebuah hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, bahawa satu fardhu yang ditunaikan pada bulan Ramadhan adalah umpama menunaikan 70 fardhu pada bulan-bulan yang lain. 
Demikian, betapa hebatnya penghormatan Allah Subhanahu Wata'ala terhadap bulan Ramadhan. 
Alhamdulillah,  kita di negara ini mempunyai peluang amat luas untuk merebut fadhilat  Ramadhan. Dengan keadaan negara aman dan ekonomi mantap, akan  membolehkan kita untuk menghayati Ramadhan dengan lebih selesa. 
Ini  adalah kurnia istimewa kepada kita dan negara, berbanding di  setengah-setengah tempat di dunia, mereka bergelut dengan pelbagai  musibah, seperti peperangan, gempa bumi, banjir besar yang menjejaskan  harta benda dan nyawa. 
Bayangkan  bagaimana umat Islam berpuasa sambil menghadapi kemelut peperangan,  musibah gempa dan banjir besar. Kita, Cuma mampu membayangkannya sahaja  sambil bersimpati dan berdo'a untuk mereka. 
Berbalik lagi kepada keadaan negara kita. Jutaan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, kerana ancaman koronavirus telahpun semakin menipis dan sekatan juga dilonggarkan. 
Ini  juga adalah satu rahmat yang membolehkan kita dapat memeriahkan masjid  dengan sembahyang-sembahyang fardhu, bertadarus Al-Quran dan sembahyang  sunat tarawih tanpa sekatan.
Seyogia  rahmat ini janganlah diabaikan untuk kita dapat meraih lebih banyak  pahala. Pahala adalah rezeki hebat untuk kita jawat di akhirat nanti. 
Marilah  kita sama-sama berharap, semoga rahmat Allah ini akan berpanjangan  hendaknya untuk kita dapat menunaikan kewajipan berpuasa sebulan penuh  dalam keadaan sihat 'afiat dan sejahtera. 
Demikian juga diharapkan untuk kita mendapat Lailatulqadar yang penuh berkat yang hanya berlaku dalam bulan Ramadhan sahaja. 
Bagi  tujuan ini, kita perlulah mengikut panduan-panduan yang telah  digariskan oleh ulama, seperti menghidupkan sepuluh malam-malam terakhir  di bulan Ramadhan dan lain-lain yang berkaitan dengannya. 
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala tidak akan menghampakan kita dari memperolehi pahala Lailatulqadar itu. 
Untuk akhirnya, Beta dan keluarga Beta sukacita mengucapkan Selamat Berpuasa kepada  seluruh rakyat dan penduduk yang berugama Islam di negara ini, semoga  kita sama-sama dapat menunaikan kewajipan berpuasa tanpa sebarang  halangan atau gangguan. Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 

Attachments