Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

WEBLINK RANGKA KERJA KEBANGSAAN DAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK (NATIONAL FRAMEWORK IN CHILD PROTECTION (NFCP) DALAM LAMAN SESAWANG KEMENTERIAN-KEMENTERIAN

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa Rangka kerja Kebangsaan Perlindungan Kanak-Kanak (NFCP) telahpun dilancarkan pada 22 Disember 2020.

Untuk makluman, Buku NFCP adalah sebuah dokumen rujukan kearah memperkukuhkan lagi ekosistem perlindungan kanak-kanak di Negara Brunei Darussalam melalui pendekatan Whole-of-Nation demi mempastikan tiada kanak-kanak yang tercicir dari mendapatkan perlindungan.

Untuk makluman bersama, Buku NFCP tersebut mengandungi beberapa strategi utama yang berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak termasuk dari aspek dasar; undang;undang dan etika; mekanisme pemantauan; koordinasi  penyelarasan diantara agensi; perkhidmatan social; sokongan keluarga; penglibatan masyarakat; pencegahan; penglibatan kanak-kanak dan peningkatan latihan dan kapasiti. Secara keseluruhannya NFCP mengandungi 6 teras iaitu; Dasar dan Perundangan ; Mekanisme Pemantauan;  Penyelarasan antara agensi; Perkhidmatan Sosial; Sokongan Keluarga dan Penglibatan Kominiti.

Bersama ini disertakan link mengenainya iaitu : http://japem.gov.bn/Documents/nfcp.pdf.

 

 

Attachments
Created at 5/18/2022 9:04 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 5/18/2022 9:15 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK