Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTimbalan Menteri Hal Ehwal Ugama
Yang Mulia Dato Seri Paduka Haji Awang Abd Mokti bin Haji Mohd Daud

TIMBALAN MENTERI HAL EHWAL UGAMA​

 

KETERANGAN DIRI

Nama :                    Dato Paduka Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud

Tarikh Lahir :           31.12.1948

Kad Pengenalan:    00-041457  (Kuning)

Status :                    Berkahwin dan mempunyai 6 orang anak ( 4 Lelaki dan 2 Perempuan).      

                                Nama isteri:   Datin Hajah Zalina binti Haji Omar

                                Tarikh Lahir:   23.1.1953

                                Kad Pengenalan: 00-041392 (Kuning)

Alamat :                  Kementerian Hal Ehwal Ugama

                               Jalan Dewan Majlis

                                Berakas BB3910

                               Negara Brunei Darussalam.

 

PENGAJIAN DAN KURSUS

1954 - 1956             Sekolah Melayu Seria

                                Sekolah Melayu Mohammad Alam, Seria.

1956 –1957             Sekolah Melayu Berakas

1958                        Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin

                                Sekolah Melayu Sultan Muhammad Jamalul Alam

1958 – 1964            Madrasah Al Juneid Al Islamiah, Singapura

1964 – 1967            Kolej Islam Malaya, Klang, Selangor

1967 – 1969            Kolej Islam Malaya, Petaling Jaya, Selangor

1970 – 1971            Al Azhar University, Cairo, Arab Republic of Egypt.

1976 – 1978            University of Birmingham, England, United Kingdom

1987                        Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Kuala Lumpur.

 

KELULUSAN DAN KELAYAKAN

1964:                      Sijil Lepasan Madrasah Al Juneid, Singapura.

1967:                      Sijil Kolej Islam Malaya, Klang, Selangor

1969 :                    Sijil Tertinggi Kolej Islam Malaya (B.A.Hons Syariah), Kolej Islam Malaya, Petaling Jaya, Malaysia

1971 :                     B.A. Hons Islamic Law & Jurisprudence, Al-Azhar University, Cairo, Egypt

1976 :                     Diploma of Education (Dip.Ed) (Education in Developing Countries), Birmingham University, United Kingdom

1977 :                     Bachelor of Philosophy (Education) Birmingham University, United Kingdom

1987:                     Sijil Tadbiran Awam INTAN (Diplomatik), Kuala Lumpur.

 

KERJAYA

 

                      :  Mula Berkhidmat dengan Kerajaan dan dilantik sebagai  Pegawai Ugama di Jabatan Hal Ehwal  Ugama dalam sukatan gaji B2 EB3

1974-1976     :         Pengetua Sekolah Menengah Arab Lelaki Hassanal Bolkiah.
1978             :          Pengetua Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan.
01.01.1979    :         Pegawai Ugama Kanan  
01.01.1983    :         Ketua Pegawai Perkembangan Ugama 
01.09.1983    :         Pemangku Timbalan Pengarah Kebajikan Belia & Sukan 
 01.11.1984   :          Timbalan Pengarah Kebajikan, Belia dan Sukan
01.08.1985    :         Pegawai Ugama Kanan dengan Tugas-Tugas Khas di Pusat Dakwah sebagai Timbalan Pengarah.
01.04.1986    :         Bertukar ke Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan pada 01.05.1986 dilantik memangku jawatan Pengarah Pentadbiran
10.11.1986    :         Pengarah Pentadbiran, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri

26.05.1988    :         Dilantik sebagai Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia kepada DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Waqar Pengiran

                               Muda Mohamed Bolkiah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri

09.12.1989 -  :         Dilantik menjadi Duta Besar Negara Brunei Darussalam sehingga ke Arab Saudi dan juga Duta Besar yang tidak menetap

18.01. 1996              ke Oman, Bahrain dan Pakistan dalam masa yang sama  juga memeduli urusan-urusan di Kuwait, Qatar, United Arab Emirates (semasa belum

                               ada pejabat-pejabat kedutaan Negara Brunei  Darussalam ditubuhkan dan dibuka di negara-negara tersebut).

03.04.1996-   :         Dilantik menjadi Duta Besar Negara Brunei Darussalam ke Republic Islam Iran

04.08.1997                     

 

17.09.1997-   :         Dilantik menjadi Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke India dan juga Duta Besar yang tidak menetap ke Sri Lanka dan Nepal. 

22.06.2001             

 

19.09.2001 -  :         Dilantik menjadi Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darusslam ke Republic Bangladesh

09.12.2005             

 

14.05.2006 -  :         Dilantik menjadi Duta Besar Negara Brunei Darussalam ke Hashemite Kingdom of Jordan dan Duta Besar yang tidak menetap ke Republic

15.11.2012            Turkey dan Republic Yemen dalam masa yang sama memeduli urusan-urusan di Republic Syria, Lebanon dan Palestine 

 

01.05.2013 – :         Dilantik menjadi Duta Besar Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. (Lantikan Kali Kedua)

21.10.2015             

 

22.10.2015 -            Dilantik menjadi Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama hingga sekarang hingga sekarang:  Negara Brunei Darussalam

 

 BINTANG-BINTANG KEBESARAN & PINGAT-PINGAT KEHORMATAN

 Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mlulia (Darjah Pertama) SPMB 2017

Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia (Darjah Ketiga)  SMB 1985

Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia (Darjah Kedua)   DPMB 1993

Pingat Jasa Kebaktian.                                      PJK  1996

Pingat Kerja Lama.                                            PKL  1997

Pingat Jubli Perak.                                            PJP   2009

Pingat Kemerdekaan                                        PK     2010

Pingat Jubli Perak Sultan Salahuddin

Alam Shah, Sultan Selangor                            PPS  1983

 

SURAT/SIJIL/LENCANA/PENGHARGAAN.

Surat Penghargaan Dari Dean of Diplomatic Corp, Riyadh. Arab Saudi. 1996

Sijil Penghargaan dari Chancellor of Islamic International University of Technology , Dhakka, Republic of Bangladesh. 2004.

Plaque Penghargaan dari President of Jordan University, Jordan 2007.

Plaque Penghargaan dari President of Yarmuk University, Jordan 2010.

Plaque Penghargaan dari President of Jordan University, Jordan 2011.

Plaque Penghargaan dari  Mayor of Greater Amman Municipality, Jordan 2011.


Curriculum Vitae :

 

H.E. DATO SERI PADUKA HAJI AWANG ABDUL MOKTI BIN HAJI MOHD DAUD

D.O.B              :           31 December 1948

Status              :           Married to Datin Hajah Zalina binti Haji Omar

                                    with 6 children

Address           :           Ministry of Religious Affairs

                                    Jalan Dewan Majlis

                                    Berakas BB3910

                                    Negara Brunei Darussalam

 

Education

1964:                      Sijil Madrasah Al Juneid, Singapura.

1967:                      Sijil Kolej Islam Malaya, Klang, Selangor

1969 :                    Sijil Tertinggi, Kolej Islam Malaya (B.A.Hons Syariah), Kolej Islam Malaya, Petaling Jaya, Malaysia

1971 :                     B.A. Hons Islamic Law & Jurisprudence, Al-Azhar University, Cairo, Egypt

1976 :                     Diploma of Education (Dip.Ed) (Education in Developing Countries), Birmingham University, United Kingdom

1977 :                     Bachelor of Philosophy (Education) Birmingham University, United Kingdom

1987                        Sijil Tadbiran Awam INTAN (Diplomatik), Kuala Lumpur.

 

Career

 

   1. :  Religious Officer, Department of Religious Affairs  
                                 
    1974-1976     :         Principal, Hassanal Bolkiah Arabic Secondary School
    1978             :          Principal, Religious Teachers Training College.
    01.01.1979    :         Senior Religious Officer, Department of Religious Affairs  
    01.01.1983    :         Special Senior Duty Officer, Department of Religious Affairs  
    01.09.1983    :         Deputy Director of Welfare, Youth & Sports, Ministry of Culture, Youth & Sports
    01.08.1985   :         Deputy Director, Pusat Dakwah, Ministry of Religous Affairs
    01.04.1986    :         Joined Ministry of Foreign Affairs
    01.05.1986    :         Acting Director of Administration, Ministry of Foreign Affairs

                                                                 

10.11.1986    :         Director of Administration, Ministry of Foreign Affairs

26.05.1988    :         Private and Confidential Secretary to DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah,

                               Minister of Foreign Affairs

 

09.12.1989-   :         Ambassador of  Negara Brunei Darussalam to Arab Saudi concurrently accredited to Pakistan, Oman & Bahrain

18.01.1996             

 

03.04.1996-   :         Ambassador of  Negara Brunei Darussalam to Republic Islam Iran

04.08.1997             

 

17.09.1997-   :         High Commissioner of Negara Brunei Darussalam to India concurrently accredited to Sri Lanka & Nepal

22.06.2001             

 

19.09.2001 -  :         High Commissioner of Negara Brunei Darussalam to Republic Bangladesh

09.12.2005             

                                             

14.05.2006 -  :         Ambassador of Negara Brunei Darussalam to Hashemite Kingdom of Jordan concurrently accredited to Turkey, Yemen, Syria, Lebanon,

15.11.2012             dan Palestine

                            

01.05.2013 – :         Ambassador of Negara Brunei Darussalam to Arab Saudi

21.10.2015              

 

22.10.2015 -            Appointed by His Majesty The Sultan and Yang Di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam as Deputy Minister of Religious Affairs

to present               

 

 

Orders & Decorations/Honorary Medals

 

Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mlulia

(Darjah Pertama) SPMB 2017

Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia

(Darjah Ketiga)  SMB 1985

Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia

(Darjah Kedua)   DPMB 1993

Pingat Jasa Kebaktian.                                      PJK  1996

Pingat Kerja Lama.                                            PKL  1997

Pingat Jubli Perak.                                            PJP   2009

Pingat Kemerdekaan                                        PK     2010

Pingat Jubli Perak Sultan Salahuddin

Alam Shah, Sultan Selangor                         PPS  1983

 

International Recogniton.

Dean of Diplomatic Corp, Riyadh. Arab Saudi. 1996

Chancellor of Islamic International University of Technology , Dhakka, Republic of Bangladesh. 2004.

Plaque from President of Jordan University, Jordan 2007.

Plaque from President of Yarmuk University, Jordan 2010.

Plaque from President of Jordan University, Jordan 2011.

Plaque from Mayor of Greater Amman Municipality, Jordan 2011.