Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pengumuman

Manage PermissionsManage Permissions

PENGAMBILAN SISWA-SISWI BAGI PROGRAM DIPLOMA ‘ALIYAH QIRAAT INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH BAGI SESI 2022 – 2025M

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah membukakan tawaran pengambilan pelajar bagi Program Diploma ‘Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi 2022-2025 bermula pada Hari Isnin, 17 Januari 2022M hingga Hari Isnin, 22 Februari 2022M.

Tawaran Pengambilan Pelajar bagi Program Diploma ‘Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah sesi 2022-2025 tersebut dibukakan kepada semua Warganegara dan Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam yang berugama Islam.

Pemohon hendaklah:

i. memperolehi pangkat Kredit bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam Peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa (G.C.E ‘O’Level);

ii. memperolehi sekurang-kurangnya 3 Jayyid (baik) dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Ugama Brunei (SPUB) termasuk mata pelajaran Bahasa Arab, atau sekurang-kurangnya 3 Kredit dalam Peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa (G.C.E ‘O’ Level) termasuk mata pelajaran Bahasa Arab;

iii. lulus temuduga kemasukan Diploma ‘Aliyah Qiraat dan mempunyai Akuan Kesihatan dari Pusat Kesihatan Kerajaan yang diiktiraf.

Bagi yang bukan rakyat Negara Brunei Darussalam (ibu atau bapa bertugas di Jabatan Kerajaan atau Government Linked Companies di Negara Brunei Darussalam) yang berminat dan berkelayakan, bolehlah memohon dengan membuat Surat Permohonan Khas kepada Pengerusi Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah melalui Pengetua Institut.

Borang permohonan boleh diperolehi di pejabat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Simpang 175, KM 2, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Bandar Seri Begawan pada waktu pejabat dibuka, ataupun dimuat turun dari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama, www.kheu.gov.bn. Sila klik Borang

Tarikh tutup mengembalikan borang ialah pada Hari Isnin, 22 Februari 2022M, jam 4.00 petang.

Bagi sebarang keterangan lanjut bolehlah menghubungi Ustaz Haji Muhammad Azim bin Haji Ali di talian 8974981 dan Cikgu Hajah Hasni binti Haji Mohd Salleh di talian 8881131.

Attachments