Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

MAJLIS KHATAM AL-QURAN BAGI AHLI JAWATANKUASA TAKMIR MASJID, SURAU DAN BALAI IBADAT SELURUH NEGARA SEMPENA SAMBUTAN JUBLI PERAK,JAME` `ASR HASSANIL BOLKIAH, TAHUN 1441 HIJRAH / 2019 MASEHI

Kiarong, Ahad, 17 November 2019M-Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong hari ini telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 25 Kali Khatam bagi Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh Negara bersempena dengan sambutan Jubli Perak Jame` `Asr Hassanil Bolkiah Negara Brunei Darussalam. Majlis Khatam Al-Quran yang dikendalikan oleh Jame` `Asr Hassanil Bolkiah dengan kerjasama Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara, Tutong, Belait dan Temburong ini telah berlangsung di Dewan Sembahyang Lelaki Jame` `Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong, Negara Brunei Darussalam.

Hadir selaku tetamu kehormat di majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam dan Datin.

Turut hadir ialah Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin; Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof, Setiausha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Datin; Yang Mulia Awang Haji Seruddin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan) Kementerian Hal Ehwal Ugama dan isteri, Pengarah dan Penolong Pengarah Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Pegawai-Pegawai dan Kakitangan yang pernah berkhidmat di Jame` `Asr Hassanil Bolkiah semenjak 25 tahun yang lalu.

Seramai 750 peserta khatam mengikuti majlis tersebut yang terdiri daripada ahli-ahli Jawatankuasa Takmir Masjid, Surau dan Balai Ibadat dari keempat-empat daerah.

Majlis pagi tadi dimulakan dengan bacaan surah al-Fatihah oleh Tetamu Kehormat Majlis. Di ikuti dengan bacaan surah-surah lazim beramai-ramai oleh peserta khatam yang dipimpin oleh Yang Mulia Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Sellahuddin, diikuti dengan Bacaan takhtim dikepalai oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mustafa bin Haji Murat dan doa khatam dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz. Persembahan dikir marhaban di bawakan oleh Ahli-Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid, Jame` `Asr Hassanil Bolkiah. Bagi memberkati majlis Doa Kesyukuran dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mustafa bin Haji Murat.

Majlis Khatam Al-Quran 25 Kali Khatam  ini diadakan adalah bagi menyemarakkan sambutan Jubli Perak Jame` `Asr Hassanil Bolkiah dengan acara-acara keugamaan dalam menghayati dan mengaplikasikan pengajaran yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran di dalam kehidupan seharian.

Ianya juga diadakan adalah bagi mengenang jasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang banyak  berjasa terhadap pembinaan masjid ini dan sebagai satu manifistasi kesyukuran kehadrat Allah subhanahu watalla diatas penganugrahan seorang raja yang mementingkan ajaran Islam dalam pentadbirannya dan mewakafkan sebuah masjid kepada penduduk dan rakyat di Negara ini yang menjadi lambang syiar Islam bukan saja di Negara Brunei Darussalam bahkan juga di rantau ini disamping mengeratkan hubungan silaturrahim diantara ahli-ahli Jawatankuasa Takmir Masjid senegara.


Attachments