Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksStatistik Jumlah Kutipan Dana Pembinaan Masjid

STATISTIK JUMLAH KUTIPAN TABUNG DANA BAGI PEMBINAAN MASJID
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam telah ditubuhkan dan dirasmikan pada 04hb Jun 2015. Sejurus sahaja Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam dilancarkan, beberapa kaedah kutipan telah dapat dilaksanakan. Hasil kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam bagi tahun pertama penubuhannya sehingga 31hb Disember 2015 adalah berjumlah  $1,216,996.72 telah berjaya dikutip. 

Statistik Jumlah Kutipan Tabung Dana Masjid Tahun 2015.png 

Tarikh Kemasukkan Pengeluaran Jumlah Jumlah Keseluruhan
Kutipan dari mula pelancaran sehingga 31hb Disember 2015$1,216,996.72 -$1,216,996.72 $1,216,996.72
Jumlah Keseluruhan$1,216,996.72-$1,216,996.72 -


Maka baki kutipan keseluruhan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sehingga 31hb Disember 2015 adalah berjumlah
$ 1,216,996.72. 

Pada Tahun 2016, jumlah kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam telah berjaya terkumpul dari 01hb Januari 2016 sehingga 31hb Disember 2016 adalah berjumlah  $3,036,216.91 dengan jumlah pengeluaran adalah berjumlah $100.00, menjadikan  jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana bagi tahun tersebut adalah $3,036,116.91. 

 Statistik Jumlah Kutipan Tabung Dana Masjid Tahun 2016.png

Tarikh Kemasukkan Pengeluaran Jumlah Jumlah Keseluruhan
Kutipan dari mula pelancaran sehingga 31hb Disember 2015$1,216,996.72 -$1,216,996.72 $1,216,996.72
Kutipan dari 01hb Januari sehingga 31hb Disember 2016$3,036,216.91 $100.00$3,036,116.91 $4,253,113.63
Jumlah Keseluruhan$4,253,213.63$100.00$4,253,113.63-


Maka baki kutipan keseluruhan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sehingga 31hb Disember 2016 adalah berjumlah  $4,253,113.63.

Pada tahun 2017, Jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam telah meningkat kutipannya dari 01hb Januari 2017 sehingga 31hb Disember 2017 adalah berjumlah  $3,255,781.39, dengan jumlah pengeluaran adalah berjumlah $284,129.75, menjadikan jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana bagi tahun tersebut adalah $2,971,651.64.

Statistik Jumlah Kutipan Tabung Dana Masjid Tahun 2017.png

Tarikh Kemasukkan Pengeluaran Jumlah Jumlah Keseluruhan
Kutipan dari mula pelancaran sehingga 31hb Disember 2015$1,216,996.72 -$1,216,996.72 $1,216,996.72
Kutipan dari 01hb Januari sehingga 31hb Disember 2016$3,036,216.91 $100.00$3,036,116.91 $4,253,113.63
Kutipan dari 01hb Januari sehingga 31hb Disember 2017$3,255,781.39 $284,129.75$2,971,651.64 $7,224,765.27
Jumlah Keseluruhan$7,508,995.02$284,229.75$7,224,765.27-


Maka baki kutipan keseluruhan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sehingga 31hb Disember 2017 adalah berjumlah $7,224,765.27. 

Beberapa buah projek pembinan dan pemuliharaan telah dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui Jawatankuasa Pengutipan Dan Pengeluaran Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam untuk dihadapkan ke Majlis Ugama Islam bagi meluluskan projek-projek tersebut. Antara projek-projek yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut:

i.              Pembinaan Masjid Baru Ar-Rahman, Kampong Tanjung Bunut, Daerah Brunei Dan Muara,

ii.             Pembinaan Masjid Baru Ar-Rahim, Kampong Bukit Panggal, Daerah Tutong,

iii.            Pemuliharaan Masjid Pengiran Muda Abdul Wakeel, Mukim  Kiudang, Daerah Tutong,

iv.           Pemuliharaan Masjid Kampong Pulaie, Daerah Brunei Dan Muara,

v.            Pemuliharaan Masjid Sultan Sharif Ali, Mukim Sengkurong, Daerah Brunei Dan Muara.

 Pada tahun 2018, Jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam telah meningkat kutipannya dari 01hb Januari 2018 sehingga 31hb Disember 2018 adalah berjumlah  $4,195,516.20, dengan jumlah pengeluaran adalah berjumlah $3,511,682.40, menjadikan jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana bagi tahun tersebut adalah $683,833.80.

Statistik Jumlah Kutipan Tabung Dana Masjid Tahun 2018.png

Tarikh Kemasukkan Pengeluaran Jumlah Jumlah Keseluruhan
04hb Jun hingga 31hb Disember 2015$1,216,996.72 -$1,216,996.72 $1,216,996.72
01h Januari hingga 31hb Disember 2016$3,036,216.91 $100.00$3,036,116.91 $4,253,113.63
01h Januari hingga 31hb Disember 2017$3,255,781.39 $284,129.75$2,971,651.64 $7,224,765.27
01h Januari hingga 31hb Disember 2018$4,195,516.20 $3,511,682.40$683,833.80 $7,908,599.07
Jumlah Keseluruhan$11,704,511.22$3,795,912.15$7,908,599.07-

Maka baki kutipan keseluruhan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sehingga 31hb Disember 2018 adalah berjumlah $7,908,599.07.

Pada tahun 2019, Jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam telah berjaya mengutip dari 01hb Januari 2019 sehingga 31hb Disember 2019 adalah berjumlah $4,185,565.08, dengan jumlah pengeluaran adalah berjumlah $1,712,178.62, menjadikan jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana bagi tahun tersebut adalah $2,473,386.46.

Tabung Dana Masjid 2019.png

Tarikh Kemasukkan Pengeluaran Jumlah Jumlah Keseluruhan
04hb Jun hingga 31hb Disember 2015$1,216,996.72 -$1,216,996.72 $1,216,996.72
01h Januari hingga 31hb Disember 2016$3,036,216.91 $100.00$3,036,116.91 $4,253,113.63
01h Januari hingga 31hb Disember 2017$3,255,781.39 $284,129.75$2,971,651.64 $7,224,765.27
01h Januari hingga 31hb Disember 2018$4,195,516.20 $3,511,682.40$683,833.80 $7,908,599.07
01h Januari hingga 31hb Disember 2019$4,185,565.08$1,712,178.62$2,473,386.46 $10,381,985.53
Jumlah Keseluruhan$15,890,076.30$5,508,090.77$10,381,985.53-

Maka baki kutipan keseluruhan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sehingga 31hb Disember 2019 adalah berjumlah $10,381,985.53.

Pada tahun 2020, Jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam telah berjaya mengutip dari 01hb Januari 2020 sehingga 31hb Disember 2020 adalah berjumlah $3,925,480.96, dengan jumlah pengeluaran adalah berjumlah $38,829.40, menjadikan jumlah keseluruhan kutipan Tabung Dana bagi tahun tersebut adalah $3,886,651.56.


TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
04hb Jun hingga 31hb Disember 2015$1,216,996.72 -$1,216,996.72 $1,216,996.72
01h Januari hingga 31hb Disember 2016$3,036,216.91 $100.00$3,036,116.91 $4,253,113.63
01h Januari hingga 31hb Disember 2017$3,255,781.39 $284,129.75$2,971,651.64 $7,224,765.27
01h Januari hingga 31hb Disember 2018$4,195,516.20 $3,511,682.40$683,833.80 $7,908,599.07
01h Januari hingga 31hb Disember 2019$4,185,565.08$1,712,178.62$2,473,386.46 $10,381,985.53
01h Januari hingga 31hb Disember 2020$3,925,480.96$38,829.40$3,886,651.56$14,268,637.09
Jumlah Keseluruhan$19,815,557.26$5,546,920.17$14,268,637.09 

Maka baki kutipan keseluruhan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sehingga 31hb Disember 2020 adalah berjumlah $14,268,637.09.