Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksRancangan Penggunaan Peruntukan Kewangan Tabung Dana Masjid


RANCANGAN PENGGUNAAN
PERUNTUKAN KEWANGAN TABUNG 
DANA BAGI PEMBINAAN MASJID
NEGARA BRUNEI DARUSALAM

Rancangan Penggunaan Peruntukan Kewangan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam adalah seperti berikut:
 
Projek pertama yang dibina menggunakan peruntukan kewangan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara 
        Brunei Darussalam ialah Masjid Kampong Tanjung Bunut, Daerah Brunei Dan Muara dengan kos pembinaan 
        menelan belanja sebanyak $3.56 juta , dan projek ini telah bermula pada 20hb Jun 2017 dan Insya Allah dijangka 
        siap pada bulan Jun 2018.

Seterusnya projek kedua yang dibiayai melalui peruntukan kewangan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara 
        Brunei Darussalam ialah Masjid Baru Kampong Bukit Panggal Daerah Tutong dengan anggaran perbelanjaan 
        sebanyak 3 juta.

Beberapa buah projek pemuliharaan telah dirancang dan siap dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan 
        Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam adalah seperti berikut:

        >>  Pemuliharaan Masjid Pengiran Muda Abdul Wakeel, Mukim Kiudang, Daerah Tutong, dengan jumlah 
               perbelanjaan sebanyak $128,917.00, dan projek ini telah bermula pada 20hb Jun 2017 dan telah siap  
               dilaksanakan pada 26hb Disember 2019.

        >>  Pemuliharaan Masjid Kampong Pulaie, Daerah Brunei Dan Muara, dengan jumlah perbelanjaan 
               sebanyak $106,255.10, dan projek ini telah bermula pada 20hb Jun 2017 dan telah siap dilaksanakan 
               pada 20hb Mei 2020.

        >>  Pemuliharaan Masjid Sultan Sharif Ali, Mukim Sengkurong, Daerah Brunei Dan Muara, dengan jumlah 
               perbelanjaan sebanyak $113,510.00, dan projek ini telah bermula pada 20hb Jun 2017 dan telah siap 
               dilaksanakan pada 01hb April 2020.