Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksRancangan Penggunaan Peruntukan Kewangan Tabung Dana Masjid


RANCANGAN PENGGUNAAN
PERUNTUKAN KEWANGAN TABUNG 
DANA BAGI PEMBINAAN MASJID
NEGARA BRUNEI DARUSALAM


Rancangan Penggunaan Peruntukan Kewangan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam adalah seperti berikut:

 
Projek pertama yang dibina menggunakan peruntukan kewangan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara 
        Brunei Darussalam ialah Masjid Kampong Tanjung Bunut, Daerah Brunei dan Muara dengan kos pembinaan 
        menelan belanja sebanyak $3.56 juta , dan projek ini telah bermula pada 20hb Jun 2017 dan Insya Allah dijangka 
        siap pada bulan Jun 2018.

Seterusnya projek kedua yang dibiayai melalui peruntukan kewangan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara 
        Brunei Darussalam ialah Masjid Baru Kampong Bukit Panggal Daerah Tutong dengan anggaran perbelanjaan 
        sebanyak 3 juta.