Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khutbah

Manage PermissionsManage Permissions

TANGGUNGJAWAB IBUBAPA ATAU PENJAGA TERHADAP ANAK-ANAK

Muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita bertaqwa kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala dengan sebenar-benar taqwa, dengan melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya iaitu mentaati Allah dan rasulNya. Berpegang teguh dengan ajaran Al-Qur’an dan mengikuti sunah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang berjaya, selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat.

Jemaah yang dirahmati Allah,

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46 tafsirnya:

“Harta dan anak pinak itu ialah perhiasan kehidupan dunia dan amalan-amalan soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu dan lebih baik menjadi harapan (untuk kebahagiaan hidup di akhirat.”

Anak adalah kurnia dan anugerah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala untuk dijaga dengan baik dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ibarat kain putih yang suci bersih, maka ibubapalah yang bertanggungjawab mencorak dan mendidik mereka dengan didikan yang baik dan sempurna. Justeru, jika anak-anak itu dicorak dan dididik dengan baik, maka baiklah jadinya dan jika sebaliknya, maka akan rosak binasalah mereka. Daripada Abu Hurairah Radiallahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam bersabda: Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah (suci bersih), maka kedua ibubapanyalah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. (Hadis Riwayat Imam Bukhari)

Perlu diingat, bahawa ibubapa atau penjaga adalah bertanggungjawab menjaga amanah Allah Subhanahu Wata'ala ini dengan sebaik-baiknya. Antara tanggungjawab yang wajib dipikul oleh kedua ibubapa atau penjaga itu ialah mempastikan bahawa anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sempurna terutamanya pendidikan ugama agar mereka menjadi insan yang berpekerti dan berakhlak mulia. Ini kerana jika jiwa anak-anak itu telah dididik dan disemai dengan ajaran agama Islam yang kuat, InsyaAllah mereka akan menjadi orang yang beriman, cinta kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan rasulNya, menjadi anak yang soleh, taat mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi laranganNya serta berbakti kepada agama, ibubapa, masyarakat dan negara.

Jemaah yang dirahmati Allah,

Tugas mendidik anak-anak bukanlah suatu tugas yang mudah dan boleh dipandang ringan. Ini kerana didikan ibubapa atau penjaga pada peringkat awal adalah pintu ke arah mana jarak dan masa depan mereka lebih-lebih lagi di zaman moden yang penuh dengan pelbagai cabaran ini. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fi Islam ada menyebutkan beberapa cara yang berkesan untuk mendidik anak-anak, antaranya:

Pertama: Pendidikan melalui contoh teladan.

Anak-anak suka meniru dan mengikut apa saja yang mereka lihat terutamanya perbuatan ibubapa atau penjaga mereka. Justeru, ibubapa selaku cermin kepada anak-anak hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik sama ada dalam bentuk tingkah laku mahupun tutur kata kepada anak-anak mereka.

Kedua: Pendidikan melalui nasihat.

Nasihat merupakan antara cara yang lembut dan berkesan dalam mendidik anak-anak sama ada dari segi keimanan dan akhlak. Termasuk dalam faedah nasihat itu ialah mengenalkan kepada anak-anak mengenai kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala, melaksanakan segala suruhannya, menjauhi segala larangannya, mengajar hukum-hukum dalam agama Islam dan seumpamanya.

Ketiga: Pendidikan melalui pemerhatian dan pengawalan.

Ibubapa hendaklah sentiasa memata-matai kelakuan anak-anak, mengambil berat dan mengambil tahu tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka ketika berada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Sebagai contoh menyelidiki siapa kawan-kawan anak mereka, kemana ia pergi, untuk apa dan sebagainya. Ini bertujuan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak semasa berada di luar rumah.

Para ibubapa atau penjaga jangan mengambil ringan dan mencuaikan serta lalai dalam menunaikan hak dan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak kerana jika mereka lalai dan kurang memberi perhatian kepada kelakuan atau keulahan anak-anak mereka, dikhuatiri mereka akan terjebak pada gejala negatif atau kegiatan kurang bermoral yang menyalahi agama Islam yang suci bahkan juga melanggar adat dan tata susila dan juga melanggar undang-undang negara.

Jemaah yang dirahmati Allah,

Pendidikan yang sempurna dan seimbang antara duniawi dan ukhrawi amat mustahak diberikan kepada anak-anak kerana tanpa adanya ilmu pengetahuan, kita tidak dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, sebagai ibubapa atau penjaga, kita hendaklah sentiasa perihatin dan mengambil berat terhadap anak-anak sama ada dari segi emosi, mental mahupun fizikal.

Alhamdulillah, kita di Negara Brunei Darussalam pada setiap tarikh 20 November setiap tahun menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia. Antara matlamat Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia itu diadakan ialah bagi mempromosi dan menyokong perkembangan kanak-kanak secara iniklusif dari segi fizikal, mental, kerohanian dan sosial. Tema bagi Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia pada tahun ini adalah Membayangkan Semula Dunia Yang Lebih Baik.

Tema ini adalah bertujuan untuk menggalakkan semua lapisan masyarakat, terutama sekali kanak-kanak untuk memberikan pandangan dan idea-idea bagi memperbaiki keadaan dunia yang berkaitan dengan kanak-kanak dari segala aspek iaitu pendidikan, kesihatan, pembangunan dan perancangan ke arah kehidupan yang lebih dan sesuai agar kanak-kanak dapat berkembang dengan baik dan mencapai potensi yang teringgi.

Akhirnya, sama-samalah kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, memiliki akhlak yang mulia, beriman dan bertaqwa dan semoga kita semua sentiasa mendapat rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala serta selamat di dunia dan di akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Surah At-Tahrim ayat 6 tafsirnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia (orang kafir) dan batu berhala, penjaganya ialah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras (layanannya), mereka tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa jua yang diperintahkannya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkan.”

Attachments