Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pengumuman

Manage PermissionsManage Permissions

PERADUAN REKACIPTA NAMA KHAS DAN LOGO MAJLIS SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH DILANJUTKAN

Dengan hormat sukacita merujuk Siaran Media mengenai Peraduan Rekacipta Nama Khas dan Logo Sambutan Awal Tahun Hijrah yang dibukakan bermula hari Isnin, 18 Januari 2021M hingga hari Khamis, 18 Februari 2021M adalah dengan ini dilanjutkan sehingga 04 Mac 2021M.

Peraduan tersebut adalah sebagai persiapan awal Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah Peringkat Negara bagi Tahun 1443 Hijrah,

Borang dan syarat-syarat penyertaan bolehlah dimuat turun melalui Laman Sesawang: www.kheu.gov.bn atau terus kepada:

Urus Setia Peraduan Rekacipta Nama Khas dan Logo Sambutan Awal Tahun Hijrah Tahun 1442 Hijrah: Bahagian Kemajuan Syi'ar Islam. Tingkat 2, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis, Berakas Negara Brunei Darussalam

Johan akan menerima wang tunai sebanyak $5,000 (lima ribu ringgit) dan 4 hadiah penghargaan akan menerima $1,000 (satu r1bu ringgit) setiap seorang.

Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut bolehlah terus menghubungi Urus Setia peraduan ditalian 2382301/2/3/4/5/6 sambungan 233/234 atau melalui aplikasi whatsapp ditalian 8227666 atau kepada Awang Haji Zamady bin Haji Mohammad, talian no telefon 8631432 atau melalui email di syiar.islam@mora.gov.bn.

PERADUAN REKACIPTA NAMA KHAS DAN LOGO MAJLIS SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH DILANJUTKAN

Attachments