Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

MALAM MUNAJAT ANJURAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

Negara Brunei Darussalam, Sabtu, 12 Jamadilakhir 1443H bersamaan 15 Januari 2022M–Orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala benar-benar memahami bahawa kehidupan di dunia ini adalah singkat dan sementara, dan dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal yang hakiki. Oleh itu mereka sentiasa rindu akan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta‘ala dalam setiap detik kehidupan.

Antara tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Ta‘ala kepada hambaNya adalah tatkala hambaNya memiliki perasaan mencintai istighfar. Mereka ini mempunyai keinginan, kegemaran dan kesenangan akan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala.

Demikian isi tazkirah yang disampaikan oleh Yang Mulia Awang Muhammad Yussof bin Haji Abd Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II dari Unit Kaunseling dan Kefahaman Agama, Kementerian Hal Ehwal Ugama semasa Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama bagi minggu ketiga tahun ini, dan minggu ke-18 sepanjang ianya diadakan.

Beliau menambah, hamba Allah yang mencintai istighfar itu ialah hamba yang sentiasa mendapatkan kurniaan Allah. Manakala para ahli maksiat yang diselimuti oleh dosa-dosa mereka enggan beristighfar atau terkadang lalai untuk beristighfar. Yang Mulia Ustaz mengingatkan kita untuk sentiasa beristighfar, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terpilih.

Alhamdulillah, Malam Munajat minggu ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan, lebih-lebih lagi dengan penyertaan sama dari para jemaah masjid yang mengikuti dari ruang masjid masing-masing sebagai aktiviti takmir masjid. Minggu ini sebanyak 30 buah masjid seluruh negara mengikuti Malam Munajat secara maya.

Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama malam tadi telah disertai oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, yang juga mengepalai permulaan acara dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah secara maya dari Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Kampong Sungai Akar.

Ini diikuti dengan bacaan Surah Yasin beramai-ramai dipimpin oleh Yang Mulia Awang Zulhafiz bin Haji Awang Tengah, Pegawai Pelajaran, Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Doa Munajat pula dibacakan oleh Yang Arif Pengiran Dato Seri Setia Haji Mohd Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Jabatan Perdana Menteri.

Malam Munajat kali ini turut disertai oleh penuntut-penuntut Negara Brunei Darussalam di Universiti Al-Azhar yang memimpin bacaan Zikir Taubat secara langsung dari Kaherah, Mesir.


Turut serta menyerikan Malam Munajat minggu ini ialah kehadiran Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri; Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama; dan Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Malam Munajat mengajak warga Kementerian Hal Ehwal Ugama dan orang ramai untuk bersama-sama memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan bermunajat, beristighfar, membaca Surah Yasin, berzikir, berselawat, merafa’kan doa dan diamiinkan secara serentak beramai-ramai dengan harapan agar rakyat dan Negara Brunei Darussalam terhindar dan terselamat dari segala bala bencana dan penyakit merbahaya, khasnya wabak COVID-19.

Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan kita dalam mencegah penularan wabak ini dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga negara kita akan dilindungi serta bebas daripada wabak berkenaan dengan izin-Nya jua.Attachments